Likvidace SKLADU - SLEVY na skladovky až do - 60% Prohlédnout nabídku zde: Likvidace skladu

Pravidla nakládání s osobními údaji na Estilofina-nabytek.cz

INFORMACE O Estilofina-nabytek.cz
 

1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji společnosti Estilofina s.r.o. se sídlem v Šarišské Bohdanovce 166, 08205, Slovenská republika, IČ: 50594478, DIČ: 2120381978, DIČ: SK2120381978, společnost je zapsána v obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, oddíl Sro, vložka č. 33659 / P, poštovní adresa: Šarišské Bohdanovce 166, okres Prešov, 082 05 (dále jen "Estilofina-nabytek.cz") upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.Estilofina-nabytek.cz (dále jen "webové stránky"), zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen "uživatel") a zákazníky Estilofina-nabytek.cz, kteří udělají prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen "zákazník") a to podle nařízení Evropského parlamentu a rady č. 679/2016 / EU ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) a zákon č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

1.2. Estilofina-nabytek.cz působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

2. JAKÉ údaje zpracovávame?

2.1. Údaje poskytnuté zákazníky. Na Estilofina-nabytek.cz zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primární jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na Estilofina-nabytek.cz nebo při vytvoření Vaší objednávky.

2.2. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a platební údaje. Pokud budete chtít, můžete uvést i další údaje, například adresu zaměstnání nebo poznámku o možných časech doručení.

2.3. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá Estilofina-nabytek.cz informace o zboží, které naši zákazníci zakoupili. Pokud jste ve svém prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává Estilofina-nabytek.cz údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

2.4. Estilofina-nabytek.cz nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání nebo víře apod.

3. PRO JAKÉ ÚČELY údaje zpracovávame?

3.1. Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. na plnění smlouvy mezi Estilofina-nabytek.cz a zákazníkům, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje.Spracovanie údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud údaje nejsou poskytnuty nemůže Estilofina-nabytek.cz vyřídit Vaši objednávku.

3.2. Pro nabídku našich produktů zákazníkům Estilofina-nabytek.cz formou obchodních sdělení využívá Estilofina-nabytek.cz především emailovou adresu, příležitostně i telefonní číslo pro zasílání SMS. V tomto případě zasíláme obchodní sdělení o produktech souvisejících se zbožím, které jste na Estilofina-nabytek.cz již zakoupili. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů Estilofina-nabytek.cz v podobě omezeného přímého marketingu. Estilofina-nabytek.cz tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje Vám kdykoliv odběr novinek odhlásit nebo vznést námitku proti takovému zpracování. Zákazníkům, kteří se po vstupu těchto pravidel v rámci objednávky na Estilofina-nabytek.cz zaregistrují, můžeme obchodní sdělení zasílat na základě souhlasu, který je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na dokončení Vaší objednávky. Souhlas Estilofina-nabytek.cz udělujete v průběhu registrace na Estilofina-nabytek.cz nebo později v nastavení Vašeho uživatelského konta. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním oznámení nebo v nastavení uživatelského účtu. Pokud souhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat ani z výše uvedeného důvodu realizace oprávněných zájmů Estilofina-nabytek.cz.

3.3. Pro nabídku našich produktů a propagaci Estilofina-nabytek.cz formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využívá Estilofina-nabytek.cz především e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a také v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky. Souhlas Estilofina-nabytek.cz udělujete v průběhu registrace na Estilofina-nabytek.cz nebo později v nastavení Vašeho uživatelského konta. Upozorňujeme, že registraci na Estilofina-nabytek.cz mohou vykonávat pouze osoby starší 18 let. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním oznámení nebo v nastavení uživatelského účtu.

3.4. Pro lepší cílení reklamy a propagace Estilofina-nabytek.cz zpracovává Estilofina-nabytek.cz při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získává Estilofina-nabytek.cz statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované. Více informací o cookies naleznete zde.

3.5. Cookies jsou využívány také pro realizaci affiliate programu Estilofina-nabytek.cz, kdy je zaznamenáno, zda jste do 30 dní od kliknutí na reklamu Estilofina-nabytek.cz na jiných webových stránkách nakoupili jakékoliv zboží. Zpracování je opět možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním těchto cookies, který poskytujete už na webových stránkách našeho affiliate partnera, tedy na stránkách, kde jste klikli na reklamu Estilofina-nabytek.cz. Pokud tento souhlas poskytnete a pokud zároveň poskytnete souhlas s ukládáním cookies pro tyto účely na webových stránkách Estilofina-nabytek.cz, budou tyto cookies používány v souladu s pravidly používání cookies.

3.6. Pro zajištění zákaznické podpory využíváme údaje o Vašem jménu a e-maily, které vyplníte před začátkem chatu s pracovníkem Estilofina-nabytek.cz do příslušného chatovacího okna na webových stránkách. Vyplněním údajů vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním uvedených údajů. Vaše jméno a e-mailovou adresu pouze na základě zahájení chatu nijak dále nevyužíváme.

4. ODVOLÁNÍ SOUHLASU A ZRUŠENÍ ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Obchodní sdělení. Uživatelé i zákazníci Estilofina-nabytek.cz mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:

  • kliknutím na příslušný odkaz umístěný v patě každého obchodního oznámení; nebo
  • namítat proti zpracování osobních údajů v Estilofina-nabytek.cz na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v těchto pravidlech.
  • Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete Estilofina-nabytek.cz ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně. Více informací o zákazu a smazání cookies najdete zde.

5. KDO MÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM?

5.1. V první řadě jsou osobní údaje zpracovávány Estilofina-nabytek.cz a její pracovníky. Všechny osoby, které mají přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s Estilofina-nabytek.cz.

5.2. Estilofina-nabytek.cz dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatelů. Zpracovatelem je každý orgán, který zpracovává osobní údaje pro Estilofina-nabytek.cz pro účely a způsobem, které Estilofina-nabytek.cz stanovuje. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelem předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které Estilofina-nabytek.cz využívá, patří:

přepravní společnosti - Toptrans EU, a.s., Slovenská doručovací systém, s.r.o.
Zendesk, Inc. (Zajištění služeb zákaznické podpory)
Google LLC (nástroje pro on-line marketing)
Facebook, Inc. (Nástroje pro on-line marketing)


6. JAK DLOUHO údaje zpracovávat?

6.1. Estilofina-nabytek.cz zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona Estilofina-nabytek.cz následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2. Obchodní sdělení jsou zasílány uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílány do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílané po dobu 10 let. Potom Estilofina-nabytek.cz požádá o udělení nového souhlasu.

6.3. Údaje získané na marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává Estilofina-nabytek.cz po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

6.4. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí Estilofina-nabytek.cz pouze v případě, že je to nezbytné ke splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na Estilofina-nabytek.cz vztahují.

7. JAKÉ JSOU VAŠE PRÁVA?

7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Estilofina-nabytek.cz a požadovat:

Informace ohledně osobních údajů, které Estilofina-nabytek.cz zpracovává, o účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo Estilofina-nabytek.cz. Všeobecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.
Přístup k údajům, které jste poskytli Estilofina-nabytek.cz, ať už v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám Estilofina-nabytek.cz potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny spolu s informacemi o jejich zpracování.
Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může Estilofina-nabytek.cz správně vyřídit Vaši objednávku.
Vysvětlení a odstranění závadného stavu
Výmaz osobních údajů
Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od Estilofina-nabytek.cz k jinému subjektu, kdy Estilofina-nabytek.cz předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci dle Vašeho přání.
7.2. Dále mohou zákazníci Estilofina-nabytek.cz vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě Estilofina-nabytek.cz okamžitě ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

7.3. Mimo výše uvedené oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností Estilofina-nabytek.cz se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. BEZPEČNOST

8.1. Estilofina-nabytek.cz dbá na bezpečnost Vašich dat. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Estilofina-nabytek.cz klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných dat.

8.2. Všechny osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, ke kterým mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to jen v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany Estilofina-nabytek.cz pravidelně testovány a ochranu průběžně vylepšujeme.

9. KONTAKT

9.1. S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na Estilofina-nabytek.cz emailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na telefonním čísle +421 907138892.

10. ÚČINNOST

10.1. Tato pravidla jsou účinné od 23. 5. 2018.

Proč nakupovat u nás?

Kvalita nábytku

Každý z našich kousků je stylový, funkční a trvanlivý, abyste si mohli vytvořit dokonalý domov.

Doručení zdarma nad 2500 Kč

V Estilofine zajišťujeme doručení zdarma při objednávce nad 2500 Kč.

Bezproblémové vrácení zboží

V případě, že nejste spokojeni s produktem, umožňujeme vám bezproblémové vrácení zboží. My se postaráme o rychlé vrácení peněz.

Rychlé řešení reklamací

V Estilofine zajišťujeme rychlé a efektivní řešení reklamací. Máte-li jakýkoli problém s naším zbožím, postaráme se o něj co nejrychleji a bezproblémově.

Zákaznický servis

Naše zákaznické týmy jsou vždy připraveny zodpovědět dotazy, řešit problémy a pomoci vám s jakýmkoli nákupním procesem.

Spolehlivá firma

Jsme společnost, která působí na trhu 9 let ve 3 zemích. Jsme hrdí na to, že jsme se etablovali a získali si důvěru na trhu.

Novinky každý týden

Zajímáme se o trh a výběr nových produktů. Naše nabídka je neustále aktualizována, u nás vždy najdete něco nového a zajímavého.

Nábytek z celého světa

Snažíme se vám přinášet široký výběr nábytku z různých zemí, takže si můžete vybrat z různých stylů a designů, dle vašeho vkusu a preferencí.