Likvidace SKLADU - SLEVY na skladovky až do - 60% Prohlédnout nabídku zde: Likvidace skladu

Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují práva a povinnosti provozovatele internetového stránky www.estilofina-nabytek.cz: Estilofina s.r.o. se sídlem v Šarišské Bohdanovce 166, 08205, Slovenská republika, IČ: 50594478, DIČ: SK2120381978, společnost je zapsána v obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, oddíl Sro, vložka č. 33659 / P, poštovní adresa: Šarišské Bohdanovce 166, okres Prešov, 082 05, Slovenská Republika  (dále jen "Prodávající") a kupujícího (dále jen "Kupující") při koupi zboží nabízeného Prodávajícím prostřednictvím elektronického obchodu na internetové stránce Prodávajícího www.estilofina-nabytek.cz (dále jen "estilofina-nabytek.cz") a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím na dálku prostřednictvím elektronického obchodu na internetu (dále jen "kupní smlouva" ). (Prodávající a Kupující společně dále jen "Smluvní strany").

Tyto VOP platí na území České republiky a dalších zemí Eu pro koupi zboží objednaného prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen "E-obchod") na estilofina-nabytek.cz.

VOP vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na estilofina-nabytek.cz

 

Všechny vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím, které nejsou upraveny těmito všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občánský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

Za spotřebitele se považuje každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Predávajícím nebo s ním jinak jedná.

Za podnikatelese považuje ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti.

Práva Kupujícího jako spotřebitele ve vztahu k Prodávajícímu vyplývají ze zákona č.634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Kupujícím se rozumí v systému zaregistrovaná fyzická osoba nebo právnická osoba, která si elektronicky objedná zboží prostřednictvím E-obchodu na estilofina-nabytek.cz.

Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o Kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky E-obchodu na estilofina-nabytek.cz a celková cena tohoto zboží, zpracovaný systémem E-obchodu.

Zbožím se rozumí všechny produkty uvedené v platném ceníku Prodávajícího na estilofina-nabytek.cz.

Kontaktní údaje Prodávajícího pro Kupujících: Estilofina s.r.o., Šarišské Bohdanovce 166, 08205, Slovensko,  Tel .: +420 722 601 809, +421 948 923 768  / (Pondělí až pátek) mezi 08.00 - 16.30 hod., E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Adresa - Reklamace / vrátení tovaru: Estilofina s.r.o., Rampová 5, Košice, 04001, Slovensko,  Tel .: +420 722 601 809, +421 948 923 768  / (Pondělí až pátek) mezi 08.00 - 16.30 hod., E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Ceny 

Kupní cena zboží nabízeného Prodávajícím prostřednictvím estilofina-nabytek.cz je uvedena vždy v okně vybraného zboží. Kupní cena se vždy uvádí s daní z přidané hodnoty, pokud není uvedeno jinak.

Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně upravit (zvýšit / snížit) ceny zboží uvedené na estilofina-nabytek.cz s tím, že nové ceny zboží jsou pro Kupujícího platné dnem jejich zveřejnění na estilofina-nabytek.cz. Taková úprava ceny se nevztahuje na zboží již Kupujícím objednané. V případě, že se na estilofina-nabytek.cz objeví při některém zboží cena evidentně chybná, např. jde-li o zboží běžně dostupný a všeobecně známý a jeho cena se odlišuje od ceny obvyklé, nebo z důvodu chyby systému a chybného zobrazení údajů se u zboží objeví cena "0 EUR" nebo "1 EUR", Prodávající nemá povinnost zboží dodat za cenu vadnou , ale může Kupujícímu nabídnout dodání zboží za cenu řádnou. Pokud Kupující v tomto případě s řádnou cenou zboží nesouhlasí, může od Kupní smlouvy odstoupit. V případě využití slevového kupónu, nelze kombinovat jednotlivé slevové kupóny.

V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA Systému (www.rema.cloud).

 

AKCE

Výprodej: sleva -10% použitím slevového kódu Velikonoce (sleva neplatí pro kategorii: krby, krbové vložky, grily, kamna, pizza pece, ).

Dárek zdarma:  sedací vak při nákupu na 10000 Kč - maximálně 1 vak na objednávku, dárkové zboží nelze reklamovat ani vyměnit za jiné zboží/barvu.

 

 

Objednávání zboží

Pro objednání zboží klikněte myší na obrázek košíku s příslušným nápisem a titul bude vložen do nákupního košíku. Pak se budete moci rozhodnout, zda chcete nákup uzavřít (vyplníte připravený formulář) nebo pokračovat v nakupování. Po závazném potvrzení objednávky dostanete okamžitě zpětné potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech registračních formulářů.

Prodávající neodpovídá za zpoždění dodávky a za škodu, která byla způsobena důsledkem toho, že Kupující při registraci nezadal všechny požadované údaje a / nebo vyplnil registrační formulář chybně. Prodávající také neodpovídá za škodu, která byla způsobena Kupujícímu důsledkem toho, že Kupující zapomněl své přístupové heslo a / nebo se přístupové heslo Kupujícího dostalo do rukou nepovolaných osob bez přičinění Prodávajícího.

Přijatá elektronická objednávka je považována za návrh Kupní smlouvy a je závazná.

Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká na základě závazného potvrzení elektronické objednávky v systému. Prodávající je povinen potvrdit e-mailovou zprávou (na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v elektronické objednávce) obsah elektronické objednávky Kupujícího a to neprodleně po jejím obdržení Prodávajícímu, jinak platí, že k uzavření Kupní smlouvy mezi Smluvními stranami nedošlo. Kupující je povinen zkontrolovat obsah elektronické objednávky uvedený v e-mailové zprávě Prodávajícím. V případě zjištění nesrovnalostí týkajících se obsahu elektronické objednávky potvrzené ze strany Prodávajícího, je Kupující povinen o tom vyrozumět Prodávajícího prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Za podstatné náležitosti elektronické objednávky se považují:

5.1 Identifikace Kupujícího, tj obchodní jméno nebo jméno a příjmení, sídlo / bydliště, IČO, DIČ, kontakt (telefon a e-mailová adresa);

5.2 Kód objednávaného zboží podle katalogu nebo také jeho popis;

5.3 Množství objednávaného zboží;

5.4 Adresa místa dodání zboží (pokud nebude tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu sídla / bydliště Kupujícího);

5.5 Jméno a příjmení osoby oprávněné k převzetí dodávaného zboží (pokud nebude tento údaj uveden, má se za to, že k převzetí dodávaného zboží je oprávněn Kupující, případně jakýkoli jeho zaměstnanec).

Pokud nebude objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Prodávající se v takovém případě pokusí kontaktovat Kupujícího a vyzvat ho k odstranění nedostatků elektronické objednávky a jejímu případnému zpřesnění a / nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících a / nebo doplňujících elektronickou objednávku Prodávajícímu se elektronická objednávka považuje za úplnou.

Pokud kupující odešle závaznou objednávku na výrobek / zboží a závazně ji potvrdí emailem, a už byly vynaložené náklady u prodávajícího (závazné objednání zboží u dodavatele nebo vyexpedování zboží na dobírku, který kupující nepřevezme od dopravce podle podmínek uvedených ve způsobu dodání) bude mu vystavena faktura - storno poplatek ve výši 30% z celkové hodnoty objednaného zboží + vyučování přepravních nákladů které byly vynaloženy na zaslání a vrácení nepřevzatého zboží od dopravce. V případě prodlení s úhradou faktury o více než 10 dní bude závazek postoupen k vymáhání soudní cestou a později i exekucí. Tímto odstavcem VOP nejsou dotčena zákonem garantované práva spotřebitele, jedná se o Právo na náhradu škody podle § 420 odst. 1 zákona č, 40/1964 Sb, občanský zákoník.

Uzavřené Kupní smlouvy jsou archivovány Prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné jiným osobám. Znění Kupní smlouvy je Kupujícímu zasláno prostřednictvím e-mailu než potvrzení přijetí objednávky přičemž nedílnou součástí Kupní smlouvy jsou i tyto VOP. Jakákoli změna objednávky po uzavření Kupní smlouvy je možná pouze po vzájemné dohodě Kupujícího a Prodávajícího.Kupní smlouva se uzavírá na dobu do úplného vypořádání závazků smluvních stran vyplývajících z Kupní smlouvy, resp. na dobu do okamžiku jejího zrušení postupem vyplývajícím z VOP a příslušných právních předpisů.

Dodací lhůty

Dodací lhůta je uvedena u každého produktu zvlášť a znamená, do kolik pracovních dnů obvykle daný produkt odesíláme (předáváme balík přepravci). Při jejím určování vycházíme z dodavatelskoodběratelských zkušeností, jakož iz aktuální dostupnosti u dodavatelů. Její délka se obvykle pohybuje od 2 dnů do 30 pracovních dní . Pokud je uvedeno, že máme zboží na skladě, znamená to, že ho máme na centrálním skladu v počtu minimálně 1 kus a víme vám ho vyexpedovat nejpozději následující pracovní den po přijetí objednávky . V případě objednávky více než 1 ks zboží, při kterém máme uvedeno, že je na skladě, negarantujeme okamžitou dostupnost všech objednaných kusů a budeme Vás kontaktovat na upřesnění a doladění vaší objednávky.). Zákazník má v případě prodloužení uvedené dodací lhůty právo od smlouvy odstoupit. Pokud si objednáte produkt, který dodavatel vyprodal, případně z jakýchkoliv důvodů stáhl z prodeje a neinformoval nás, okamžitě vás budeme informovat (telefonicky, e-mailem), stornujeme objednávku av případě úhrady kupní ceny nebo její části Vám budou finanční prostředky vráceny do 7 dní na vámi určený bankovní účet, pokud se spolu nedohodneme jinak. Objednávky vyřizujeme průběžně každý pracovní den.

Dodávky elektronicky objednaného zboží budou dle dostupnosti zboží a provozních možností Prodávajícího expedované v co nejkratším termínu, obvykle od 2 do 30 pracovních dnů od dne, kdy Prodávající potvrdil přijetí elektronické objednávky Kupujícího a to na místě dodání uvedené v elektronické objednávce. Dodací doba je však různá vzhledem na dostupnost některých artiklů. Pro vybrané modely, prodávající specifikuje datum jeho dodání přímo na stránce vybraného produktu.

Kupující je informován o zaslání zboží e-mailem. Status elektronické objednávky si může zkontrolovat po přihlášení se v systému. O statusu elektronické objednávky je Kupující také upozorněn emailem.

Zboží je dodáváno prostřednictvím kurýrní služby na adresu místa dodání uvedenou Kupujícím v elektronické objednávce. Kurýrní služba bude telefonicky kontaktovat Kupujícího před dodáním zboží Kupujícímu a závazně si s ním dohodne přesný čas dodání zboží Kupujícímu. V případě, že Kupující nebude přítomen v čase, který si závazně dohodl s kurýrní službou, na místě dodání a nezmocní jinou osobu k převzetí zboží, Kupující odpovídá za škodu, která vznikla Prodávajícímu a / nebo kurýrní službě v důsledku neúspěšného dodání zboží Kupujícímu. Náklady opětovného dodání zboží Kupujícímu nese Kupující.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny.

Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozen a podepsat dokument o převzetí zásilky. V případě jeho poškození je nutné na místě dodání zboží sepsat s přepravcem - kurýrní službou protokol o zjištěných vadách způsobených během přepravy. Pokud Kupující zboží převezme i přes evidentnímu poškození obalu, Prodávající neuzná případné pozdější reklamace z tohoto důvodu.

Za nepoškozenou, neotevřenou, originální zásilku se považuje pouze ta, která je přelepena ochrannou páskou Prodávajícího. Dopravce je povinen prodat zboží Kupujícímu po položkách a na místě sepsat zápis. Za takto vzniklé škody je odpovědný dopravce.

Dodání zboží na území členských států Evropské unie, příp. jiných států se uskutečňuje na základě předchozího souhlasu a vzájemného písemného odsouhlasení si ceny za poštovné a balné a příp. dalších dodacích podmínek mezi Kupujícím a Prodávajícím.

Způsob dodání zboží

Zboží posíláme kurýrem. Dodací lhůta uvedená při vytváření objednávky znamená, do kolika dnů dané produkty odesíláme. Jetřeba připočíst 48 hodin pro doručení kurýrní službou.

 

Ceny přepravy 

 

K uvedeným cenám připočítáváme následující poštovné:

Při nákupu od 0 do 2500 Kč - doprava 100 Kč

Při nákupu od 2 500 Kč doprava zdarma

 

Cena přepravy s vynáškou zboží

 

Kurýr COMFORT do 100kg s vynáškou kurýrem za pomoci příjemce - doprava 1250 Kč

Kurýr COMFORT nad 100kg do 200kg s vynáškou kurýrem za pomoci příjemce - doprava 1800 Kč

Kurýr COMFORT nad 200kg s vynáškou kurýrem za pomoci příjemce - doprava 2400 Kč

 

Pokud vám zboží nebylo doručeno ani do 7 dnů po našem emailu o odeslaném tovaru, resp. SMS o expedici, kontaktujte nás prosím. Bližší informace o Vašem balíku a možných důvodech nedoručení vám po prověření následně okamžitě poskytneme.

 

Způsob platby

Za Vámi objednané zboží můžete zaplatit následujícími způsoby, podle toho který Vám nejvíce vyhovuje.

1.Platba platebními kartami Visa, MasterCard, Maestro prostřednictvím platební brány GoPay

GPgopay bannery barevne GP1ms vrt opt pos 73 2x GPmc securecode 156px width GPmc vrt opt pos 73 2x GPvisa1 GPvisa2el GPvisaver

 

 

2.Online bankovním převodem - internet banking (Česká spořitelna, KB, ČSOB, Raiffeisen, UniCredit, Moneta, mBank, FIO, Airbank, Era, Equa, Citi, ING, Expobank, Oberbank, Sberbank, VUB, Hello, Iná)

3.Bankovní převod na základe proforma faktúry: 

Po zrealizování objednávky Vám bude doručen automatický potvrzující e-mail, ve kterém Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol. Variabilní symbol je číslo Vaší objednávky a je třeba jej uvést při zasílání úhrady. Peněžní prostředky je třeba zaslat na účet:

Číslo účtu:

ve tvaru : 2101397464 / 2010 , IBAN: SK57 8330 0000 0021 0139 7464, SWIFT / BIC kód: FIOZSKBAXXX

Variabilní symbol: použijte číslo Vaší elektronické objednávky.

Zboží Vám budeme expedovat až po připsání celkové fakturované částky na náš účet.

4. Na dobírku:

 

Vaše objednávka je zaslána kurýrní službou na zadanou adresu a platíte až při jejím převzetí. Poplatek za dobírku je 50 Kč.

 

Záruční doba

Na veškeré prodávané zboží je poskytována zákonem stanovená záruční doba 24 měsíců, a začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem, pokud není uvedeno jinak.

Estilofina-nabytek.cz ručí zákazníkovi za:

dodržení ceny, která byla platná v době odeslání objednávky zákazníkem

dodání zboží tak, aby nebyl poškozen

dodání zboží v takovém množství a sortimentu, v jakém byl uveden na objednávce

přiložení daňového dokladu, pokud si zákazník nepřál jinak

Estilofina-nabytek.cz nenese odpovědnost za:

opožděné doručení zboží zaviněné doručovatelem (kurýr)

opožděné doručení zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce

poškození zaviněné doručovatelem (kurýr); viditelně poškozené zboží (poškozený obal balíku a pod.) nepřebírejte!

Pokud si přejete zrušit Vaši objednávku, která ještě nebyla vyřízena, co nejdříve nás prosím kontaktujte a uveďte číslo vaší objednávky. Pokud již byla Vaše objednávka zaplacena, peníze vám vrátíme nejpozději do 7 dnů na účet, ze kterého jste zaplatili. V případě platby přes TrustCard (VISA, MasterCard, Maestro) se může tato doba prodloužit, vzhledem k postupu v bance při vracení peněz při platbách kartami.

Zároveň si vyhrazujeme právo stornovat Vaši objednávku na zboží, pokud vám ho už nebudeme schopni dodat z důvodu jeho vyprodání nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se s Vámi nedohodneme na náhradním plnění. O stornování objednávky vás budeme neprodleně informovat telefonicky nebo e-mailem. V případě úhrady kupní ceny nebo její části vám budou finanční prostředky vráceny do 7 dnů na účet, ze kterého jste zaplatili, pokud se nedohodneme jinak.

 

Spotřebitelské smlouvy a poučení o právu odstoupit od smlouvy

V případě, kdy je Kupní smlouva uzavřena použitím prostředků komunikace na dálku (v tomto případě elektronický obchod na internetu), má Kupující právo od Kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží podle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb , občansý zákonník v platném znění. 

Firemní zákazník, tedy zákazník, který zboží nakupuje na firmu (uvádí při objednávce IČO, DIČ nebo IČ DPH) nemá nárok na vrácení zboží ani odstoupení od smlouvy do 14 dnů od dodání zboží.

Oznámení Kupujícího o odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu doručeno do skončení doby pro odstoupení a zároveň musí být Prodávajícímu řádně vráceno kompletní zboží v původním stavu se všemi doklady, původními štítky připevněnými ke zboží a s dokumentací, které byly Kupujícímu dodány. Pro rychlé vyřízení věci je nutné vrátit zboží na stejnou adresu Prodávajícího, která je v dokladech ke zboží uvedena jako místo, z něhož bylo zboží Kupujícímu odeslán.

Odstoupením Kupujícího od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. Prodávající je povinen převzít zboží zpět a vrátit Kupujícímu nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy cenu zaplacenou za zboží převodem na účet Kupujícího, včetně nákladů, které Kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží. Náklady na vrácení zboží nese Kupující jen v tom případě, pokud zboží plně odpovídal kvalitativním požadavkům a neměl vady.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek Prodávající nebude akceptovat odstoupení od elektronické objednávky a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.

Prodávající má právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží nebo nesprávně uvedené ceny není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se se zákazníkem nedohodne na náhradním plnění. O stornování objednávky bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě do 14 dnů od storna objednávky na jím určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

Na zboží vyrobené na objednávku nebo personalizovaný zboží (specifické čalounění, barva nožiček) se právo na vrácení zboží ve lhůtě 14 dnů nevstahuje. V případě platby na dobírku u zboží vyrobeného na objednávku, tj personalizovaný zboží (specifické čalounění, barva nožiček) požadujeme zálohu ve výši 30%.

Pokud kupující odešle závaznou objednávku na výrobek / zboží a závazně ji potvrdí emailem, a už byly vynaložené náklady u prodávajícího (závazné objednání zboží u dodavatele nebo vyexpedování zboží na dobírku, který kupující nepřevezme od dopravce podle podmínek uvedených ve způsobu dodání) bude mu vystavena faktura - storno poplatek ve výši 30% z celkové hodnoty objednaného zboží + vyučování přepravních nákladů které byly vynaloženy na zaslání a vrácení nepřevzatého zboží od dopravce. V případě prodlení s úhradou faktury o více než 10 dní bude závazek postoupen k vymáhání soudní cestou a později i exekucí. Tímto odstavcem VOP nejsou dotčena zákonem garantované práva spotřebitele, jedná se o Právo na náhradu škody podle § 420 odst. 1 zákona č, 40/1964 Sb, občanský zákoník.

Pokud kupující odešle závaznou objednávku na výrobek/zboží z kategorie Zahradní nábytek / Krby, grily, pizza pece - u těchto výrobků požadujeme při platbě na dobírku zálohu ve výši 20 - 30%. Pokud zákazník závazně potvrdí objednávku emailem, a již byly vynaloženy náklady u prodávajícího (závazné objednání zboží u dodavatele nebo vyexpedování zboží na dobírku, které kupující nepřevezme od dopravce podle podmínek uvedených ve způsobu dodání) bude mu vystavena faktura – storno poplatek + vyúčování přepravních nákladů, které byly vynaloženy na zaslání a vrácení nepřevzatého zboží od dopravce.

 

 

Pravidla nakládání s osobními údaji na Estilofina-nabytek.cz

INFORMACE O Estilofina-nabytek.cz
 

1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji společnosti Estilofina s.r.o. se sídlem v Šarišské Bohdanovce 166, 08205, Slovenská republika, IČ: 50594478, DIČ: SK2120381978, společnost je zapsána v obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, oddíl Sro, vložka č. 33659 / P, poštovní adresa: Šarišské Bohdanovce 166, okres Prešov, 082 05 (dále jen "Estilofina-nabytek.cz") upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.Estilofina-nabytek.cz (dále jen "webové stránky"), zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen "uživatel") a zákazníky Estilofina-nabytek.cz, kteří udělají prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen "zákazník") a to podle nařízení Evropského parlamentu a rady č. 679/2016 / EU ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) a zákon č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

1.2. Estilofina-nabytek.cz působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

2. JAKÉ údaje zpracovávame?

2.1. Údaje poskytnuté zákazníky. Na Estilofina-nabytek.cz zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primární jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na Estilofina-nabytek.cz nebo při vytvoření Vaší objednávky.

2.2. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a platební údaje. Pokud budete chtít, můžete uvést i další údaje, například adresu zaměstnání nebo poznámku o možných časech doručení.

2.3. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá Estilofina-nabytek.cz informace o zboží, které naši zákazníci zakoupili. Pokud jste ve svém prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává Estilofina-nabytek.cz údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

2.4. Estilofina-nabytek.cz nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání nebo víře apod.

3. PRO JAKÉ ÚČELY údaje zpracovávame?

3.1. Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. na plnění smlouvy mezi Estilofina-nabytek.cz a zákazníkům, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje.Spracovanie údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud údaje nejsou poskytnuty nemůže Estilofina-nabytek.cz vyřídit Vaši objednávku.

3.2. Pro nabídku našich produktů zákazníkům Estilofina-nabytek.cz formou obchodních sdělení využívá Estilofina-nabytek.cz především emailovou adresu, příležitostně i telefonní číslo pro zasílání SMS. V tomto případě zasíláme obchodní sdělení o produktech souvisejících se zbožím, které jste na Estilofina-nabytek.cz již zakoupili. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů Estilofina-nabytek.cz v podobě omezeného přímého marketingu. Estilofina-nabytek.cz tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje Vám kdykoliv odběr novinek odhlásit nebo vznést námitku proti takovému zpracování. Zákazníkům, kteří se po vstupu těchto pravidel v rámci objednávky na Estilofina-nabytek.cz zaregistrují, můžeme obchodní sdělení zasílat na základě souhlasu, který je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na dokončení Vaší objednávky. Souhlas Estilofina-nabytek.cz udělujete v průběhu registrace na Estilofina-nabytek.cz nebo později v nastavení Vašeho uživatelského konta. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním oznámení nebo v nastavení uživatelského účtu. Pokud souhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat ani z výše uvedeného důvodu realizace oprávněných zájmů Estilofina-nabytek.cz.

3.3. Pro nabídku našich produktů a propagaci Estilofina-nabytek.cz formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využívá Estilofina-nabytek.cz především e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a také v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky. Souhlas Estilofina-nabytek.cz udělujete v průběhu registrace na Estilofina-nabytek.cz nebo později v nastavení Vašeho uživatelského konta. Upozorňujeme, že registraci na Estilofina-nabytek.cz mohou vykonávat pouze osoby starší 18 let. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním oznámení nebo v nastavení uživatelského účtu.

3.4. Pro lepší cílení reklamy a propagace Estilofina-nabytek.cz zpracovává Estilofina-nabytek.cz při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získává Estilofina-nabytek.cz statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované. Více informací o cookies naleznete zde.

3.5. Cookies jsou využívány také pro realizaci affiliate programu Estilofina-nabytek.cz, kdy je zaznamenáno, zda jste do 30 dní od kliknutí na reklamu Estilofina-nabytek.cz na jiných webových stránkách nakoupili jakékoliv zboží. Zpracování je opět možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním těchto cookies, který poskytujete už na webových stránkách našeho affiliate partnera, tedy na stránkách, kde jste klikli na reklamu Estilofina-nabytek.cz. Pokud tento souhlas poskytnete a pokud zároveň poskytnete souhlas s ukládáním cookies pro tyto účely na webových stránkách Estilofina-nabytek.cz, budou tyto cookies používány v souladu s pravidly používání cookies.

3.6. Pro zajištění zákaznické podpory využíváme údaje o Vašem jménu a e-maily, které vyplníte před začátkem chatu s pracovníkem Estilofina-nabytek.cz do příslušného chatovacího okna na webových stránkách. Vyplněním údajů vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním uvedených údajů. Vaše jméno a e-mailovou adresu pouze na základě zahájení chatu nijak dále nevyužíváme.

4. ODVOLÁNÍ SOUHLASU A ZRUŠENÍ ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Obchodní sdělení. Uživatelé i zákazníci Estilofina-nabytek.cz mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:

  • kliknutím na příslušný odkaz umístěný v patě každého obchodního oznámení; nebo
  • namítat proti zpracování osobních údajů v Estilofina-nabytek.cz na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v těchto pravidlech.
  • Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete Estilofina-nabytek.cz ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně. Více informací o zákazu a smazání cookies najdete zde.

5. KDO MÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM?

5.1. V první řadě jsou osobní údaje zpracovávány Estilofina-nabytek.cz a její pracovníky. Všechny osoby, které mají přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s Estilofina-nabytek.cz.

5.2. Estilofina-nabytek.cz dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatelů. Zpracovatelem je každý orgán, který zpracovává osobní údaje pro Estilofina-nabytek.cz pro účely a způsobem, které Estilofina-nabytek.cz stanovuje. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelem předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které Estilofina-nabytek.cz využívá, patří:

přepravní společnosti - Toptrans EU, a.s., Slovenská doručovací systém, s.r.o.
Zendesk, Inc. (Zajištění služeb zákaznické podpory)
Google LLC (nástroje pro on-line marketing)
Facebook, Inc. (Nástroje pro on-line marketing)


6. JAK DLOUHO údaje zpracovávat?

6.1. Estilofina-nabytek.cz zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona Estilofina-nabytek.cz následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2. Obchodní sdělení jsou zasílány uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílány do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílané po dobu 10 let. Potom Estilofina-nabytek.cz požádá o udělení nového souhlasu.

6.3. Údaje získané na marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává Estilofina-nabytek.cz po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

6.4. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí Estilofina-nabytek.cz pouze v případě, že je to nezbytné ke splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na Estilofina-nabytek.cz vztahují.

7. JAKÉ JSOU VAŠE PRÁVA?

7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Estilofina-nabytek.cz a požadovat:

Informace ohledně osobních údajů, které Estilofina-nabytek.cz zpracovává, o účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo Estilofina-nabytek.cz. Všeobecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.
Přístup k údajům, které jste poskytli Estilofina-nabytek.cz, ať už v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám Estilofina-nabytek.cz potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny spolu s informacemi o jejich zpracování.
Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může Estilofina-nabytek.cz správně vyřídit Vaši objednávku.
Vysvětlení a odstranění závadného stavu
Výmaz osobních údajů
Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od Estilofina-nabytek.cz k jinému subjektu, kdy Estilofina-nabytek.cz předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci dle Vašeho přání.
7.2. Dále mohou zákazníci Estilofina-nabytek.cz vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě Estilofina-nabytek.cz okamžitě ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

7.3. Mimo výše uvedené oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností Estilofina-nabytek.cz se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. BEZPEČNOST

8.1. Estilofina-nabytek.cz dbá na bezpečnost Vašich dat. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Estilofina-nabytek.cz klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných dat.

8.2. Všechny osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, ke kterým mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to jen v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany Estilofina-nabytek.cz pravidelně testovány a ochranu průběžně vylepšujeme.

9. KONTAKT

9.1. S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na Estilofina-nabytek.cz emailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na telefonním čísle +420 722 601 809. 

10. ÚČINNOST

10.1. Tato pravidla jsou účinné od 23. 3. 2022.

 

BIANO STAR

Návrh ustanovení ohledně zpracování osobních údajů pro Partnery 

1. K získávání hodnocení nákupů využíváme službu Biano Star poskytovanou společností Biano s.r.o., 041 46 905, se sídlem Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8. 

2. Při zpracování osobních údajů působíme v roli správce osobních údajů a poskytovatel služby jako zpracovatel. 

3. V souvislosti se službou jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu emailové adresy, telefonního čísla, které uvedete v objednávce, a dále v rozsahu IP adresy, informací o zakoupeném zboží, objednávce a obsahu hodnocení, které sami zveřejníte. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zaslání formuláře pro získání hodnocení, jeho analýzy a vytvoření statistik nebo souhrnných hodnocení eshopu a nabízených produktů. Tyto statistiky a souhrnná hodnocení neobsahují osobní údaje. 

4. K zapojení do hodnocení dochází v souladu s právními předpisy na základě provedení nákupu v eshopu a současně na základě neodmítnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

5. Zpracování osobních údajů můžete kdykoli odmítnout pomocí příslušného odkazu uvedeného ve všech souvisejících emailových sděleních. Proti zpracování můžete také vznést námitku pomocí našich běžných kontaktních údajů. Případným neudělením hodnocení není nijak dotčena možnost užívat náš eshop v plném rozsahu. 

6. Pokud zpracování osobních údajů odmítnete, nebudou nadále zpracovávány s výjimkou případů, kdy je ke zpracování jiný zákonný důvod (včetně plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, nebo ochrany našich oprávněných zájmů). 

7. Další informace o zpracování osobních údajů naleznete na https://estilofina-nabytek.cz/ochrana-osobnych-udajov.

 

 

Reklamování zboží (reklamační řád) a vrácení zboží

Bližší informace a přesné podmínky viz Reklamační řád a vrácení zboží.

Newsletter a e-maily od nás

Při registraci se stáváte ČLENEM našeho Exluzivní klubu. Každému členové zasíláme pravidelné informace o nových prodejem. Na Vaši e-mailovou adresu Vás budeme informovat i o vyřizování Vaší objednávky, dostupnosti a nedostupnosti zboží. Pokud již nemáte zájem být členem našeho klubu resp. nemáte zájem dostávat emaily o nových prodejích, můžete se kdykoliv odhlásit, případně zrušit Vás účet zasláním žádosti o zrušení na naši emailovou adresu.

Na jakékoliv další otázky, nejasnosti a připomínky vám rádi odpovíme

Přejeme vám příjemné nakupování v ESTILOFINA eshopu!

Používání materiálů ze stránky

© ESTILOFINA Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv použití obsahu - částí nebo celku, zejména rozmnožování a šíření textů, obrázků, fotografií či ukázek jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem je bez písemného povolení a souhlasu od estilofina-nabytek.cz, zakázáno.

Závěrečná ustanovení

Při nákupu zboží na estilofina-nabytek.cz se předpokládá ze strany Kupujícího znalost technických možností Internetu a přijetí technologií podmíněných možných problémů.

Prodávající neodpovídá za škody způsobené chybným připojením na estilofina-nabytek.cz. Ochrana počítače, případně údajů nacházejících se v počítači zatěžuje Kupujícího.

Prodávající upozorňuje, že informace uvedené na estilofina-nabytek.cz mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací ze estilofina-nabytek.cz.

Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit zboží uvedené na estilofina-nabytek.cz.

Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoliv změnit a / nebo doplnit. Změny a / nebo doplňky těchto VOP vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na estilofina-nabytek.cz.

Smluvní strany se dohodly, že všechny spory, které mezi nimi vzniknou z právních vztahů na základě smlouvy nebo souvisejících smluv, včetně sporů o platnost, výklad a zánik této smlouvy, budou přednostně řešit formou smíru.

Odesláním elektronické objednávky Prodávajícímu, Kupující zároveň potvrzuje svůj bezvýhradný souhlas s VOP Prodávajícího.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Zboží neposílejte na dobírku! Takto zaslané zboží nebude převzato. Adresa pro vrácení zboží: Estilofina s.r.o., Rampová 5,  Košice 04001, Slovensko, tel. +421 948 923 768 


Obecná ustanovení

Tento reklamační řád upravuje postup webové stránky estilofina-nabytek.cz, jejímž vlastníkem je Estilofina s.r.o. se sídlem v Šarišské Bohdanovce 166, 08205, Slovenská republika, IČ: 50594478, DIČ: SK2120381978 zapsaná v živnostenském rejstříku Okresního úřadu Prešov, obor živnostenského podnikání, č. Živnostenského rejstříku 750-47457, poštovní adresa: Šarišské Bohdanovce 166, 08205,Slovenská republika (dále jen" Prodávající ") a kupujícího (dále jen" Kupující ") při uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží zakoupeného na internetové adrese www.estilofina- nabytek.cz a práva a povinnosti Kupujícího a prodávajícího (Prodávající a Kupující společně dále jen "Smluvní strany") s tím související.

Postup Kupujícího, který je spotřebitelem při uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží zakoupeného na www.estilofina-nabytek.cz jakož i úprava práv a povinností smluvních stran s tím souvisejících se řídí podle § 1914 a násl., § 2099 a násl. a § 2165 a násl. obč. zák.) o ochraně spotřebitele. Reklamaci lze podat písemně Prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo emailem. Záruční doba činí 24 měsíců.

Kupující potvrzuje odesláním elektronické objednávky Prodávajícímu, že se seznámil s reklamačním řádem Prodávajícího a bezvýhradně s ním souhlasí. Okamžikem odeslání elektronické objednávky Prodávajícímu je projevem souhlasu s reklamačním řádem a stává se pro Kupujícího závazným.

Reklamační řád je veřejně dostupný na www.estilofina-nabytek.cz a v sídle Prodávajícího.

Kontrola zboží při převzetí

Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozen. V případě jeho poškození je nutné na místě dodání zboží sepsat s přepravcem - kurýrní službou protokol o zjištěných vadách způsobených během přepravy. Pokud Kupující zboží převezme i přes evidentnímu poškození obalu, Prodávající neuzná případné pozdější reklamace z tohoto důvodu.

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí.

Pokud Kupující zjistí nekompletnost zboží nebo jakékoliv poškození zboží způsobené přepravou, které se neprojevuje vnějším poškozením obalu, je povinen reklamaci neprodleně, nejpozději však do tří dnů od převzetí zásilky, uplatnit u Prodávajícího. Jinak se dodávka považuje za kompletní a bez závad a reklamace z tohoto titulu nebudou akceptovány.

Kupující je povinen Prodávajícímu reklamovat závady a nedostatky zboží zakoupeného na www.estilofina-nabytek.cz bez zbytečného odkladu podle podmínek uvedených v příslušných ustanoveních podle § 19 zákona č. 634/1992 Sb. , o ochraně spotřebitele v platném znění, příp. ustanovení § 1914 a násl., § 2099 a násl. a § 2165 a násl. obč. zák. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Reklamační formulář:

Kupující je povinen vyplnit REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ (dále jen "Formulář") v následujících případech:

Odstoupení od kupní smlouvy v 14-denní lhůtě: Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu. Zboží, které Kupující vrací musí být nepoškozené, musí byt vráceno v původním obalu-kartonu a nesmí jevit známky používání. Kupující Kupující v tomto případě nehradí manipulační poplatek v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy. Náklady na vrácení zboží nese Kupující jen v tom případě, pokud zboží plně odpovídal kvalitativním požadavkům a nebyl vadný. Prodávající vrátí Kupujícímu zboží v hodnotě snížené o poštovné náklady pokud je Kupující při koupi nehradí jako samostatnou položku.

Zboží neposílejte na dobírku! Takto zaslané zboží nebude převzato. Adresa pro vrácení zboží: Estilofina s.r.o., Rampová 5,  Košice 04001, Slovensko, tel. +421 948 923 768 

Kupující je povinen uvést ve Formuláři následující údaje:
1.1 Identifikace Kupujícího, tj obchodní jméno / jméno a příjmení, sídlo / bydliště, kontakt (telefon a e-mailová adresa);
1.2 Adresa místa, kam bylo zboží dodáno
1.3 Adresa, na kterou má být dodáno vyměněné zboží, v případě výměny zboží;
1.4 Číslo elektronické objednávky (Číslo na faktuře);
1.5 Datum vystavení elektronické objednávky;
1.6 Datum převzetí zboží Kupujícím;
1.7 Popis zboží, které Kupující žádá zaměnit a popis obráceného zboží s uvedením kódu, barvy, velikosti, množství a ceny zboží a způsob zabalení zboží;
1.8 Název a číslo bankovního účtu Kupujícího a název a kód banky, ve které je účet veden;
1.9 Datum a podpis Kupujícího.

Pokud Formulář není kompletně vyplněný nebo k formuláři není přiložen doklad o koupi a převzetí zboží (dále jen "Požadované doklady"), Prodávající vyzve telefonicky případně e- mailem Kupujícího k doplnění chybějících údajů nebo přiložení chybějících Požadovaných dokladů.

Pokud se Prodávajícímu nepodaří opakovaně telefonicky dovolat Kupujícímu a / nebo Kupující nereaguje na e-mailovou výzvu Prodávajícího do 7 pracovních dnů od převzetí Formuláře a / nebo Požadovaných dokladů Prodávajícím, Prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování předmětného vrácení / záměny / reklamace a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět Kupujícímu na adresu uvedenou ve Formuláři.

Pokud spolu s vyplněným formulářem a s Požadovanými doklady není přiložen zboží, které je předmětem vrácení / záměny / reklamace, Prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování předmětné záležitosti.

Zboží, které je předmětem vrácení / záměny / reklamace musí být kompletní, nepoužité, nepoškozené a v původním nepoškozeném obalu. Zboží nesmí jevit na sobě známky používání. Všechny štítky, cenovky a jiné značení zboží musí být na původním místě a nesmí být z zboží odstraněny. Kupující je povinen pojistit zboží, které je předmětem vrácení / záměny / reklamace. Riziko vzniku škody na zboží, které je předmětem vrácení / záměny / reklamace nese Kupující až do okamžiku převzetí tohoto zboží Prodávajícím.

UPOZORNĚNÍ při přebírání zboží: Kupující je povinen si zboží zkontrolovat ihned po jeho převzetí. V případě reklamace je třeba zachovat originální karton a zaslat fotku výrobního čísla. Pokud je balík viditelně poškozen, zákazník převezme zboží s výhradou, která se zapíše do přepravního listu za přítomnosti kurýra, a následně nás kontakujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Obsah zásilky si jako zákazník překontrolujte co nejdříve (neprodleně), případné reklamace poškozené části zboží zasílejte jako odpověď na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Většinou se jedná o nadrozměrný a těžký zboží, proto je třeba zajistit si osobu k převzetí zboží (1-2 osoby).

Kupující je povinen kompletně vyplněný Formulář spolu s Požadovanými doklady doporučeně poslat spolu se zbožím, které je předmětem vrácení / záměny / reklamace na adresu sídla Prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží zasláno Kupujícím na dobírku.

Celková suma za zboží, které bylo vráceno Prodávajícímu v souladu s těmito VOP, snížená o manipulační poplatek / poplatky, v případech stanovených v těchto VOP, bude převedena na účet Kupujícího uvedený ve Formuláři a to do 15 dnů ode dne převzetí kompletně vyplněného Formuláře spolu s požadovanými doklady a s zbožím, který se vrací z důvodu uvedeného v bodě 1.1, 1.2 a 1.3 tohoto článku.

Tiskopis pro vracení tovaru / Reklamační formulář -  ke stažení

 

Záruční podmínky a záruční doba- pro spotřebitele

Na dodané zboží je Kupujícímu poskytnuta záruční doba 24 měsíců. Na vybrané druhy zboží může být Kupujícímu poskytnuta delší záruční doba. Záruční doba začíná běžet v den předání zboží Kupujícímu. Vada zboží a nároky vyplývající z vady zboží musí být uplatněny do konce záruční doby. Uplynutím záruční doby zaniká právo na uplatnění reklamace.

Faktura v elektronické formě je pravomocným daňovým dokladem a bude na základě vyžádání zákazníka zaslána na zákaznický email. E-shop www.estilofina-nabytek.cz neručí za nedoručení elektronické formy faktury v případě, že zákaznická emailová adresa je nefunkční nebo neplatná.

Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u Prodávajícího a zcela zaplacen. Kupující je povinen ve Formuláři co nejvýstižněji popsat vadu, pro kterou zboží reklamuje.

Za vadu zboží nelze považovat změnu vlastnosti zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečného nebo nevhodného ošetřování, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození Kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká:

a. nepředložením dokladu o zaplacení, dodacího listu nebo záručního listu, příslušenství nebo dokumentace zboží,

b. neoznámením zjevných vad při převzetí zboží,

c. uplynutím záruční doby zboží,

d. mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,

e. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,

f. neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

g. poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR,

h. poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi,

i. poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,

j. neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci

k. zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.

Oprávněná záruční reklamace je bezplatná. Náklady na dodání reklamovaného zboží Prodávajícímu hradí Kupující. Při neoprávněné reklamaci je Kupující povinen uhradit náklady vzniklé řešením takové reklamace ve výši 300 Kč.

Prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec nebo jiná povinná osoba určená k opravě je povinen vyřídit reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení vady. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jakoby šlo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávající je povinen, pokud reklamaci neuzná do tří pracovních dnů, zboží zaslat na vlastní náklady na odborné posouzení.

Prodávající vydá Kupujícímu při uplatnění reklamace potvrzení, které mu bude zasláno na adresu doručování uvedenou ve Formuláři.

Prodávající vydá Kupujícímu o vyřízení reklamace písemný doklad nejpozději do 30 dnů od data uplatnění reklamace, který mu bude zaslán na adresu doručování uvedenou ve Formuláři.

Kupující se může proti rozhodnutí reklamace odvodlať ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto rozhodnutí.

 

Nábytok učený Predajcom na E-shop je určen pro domácí použití. Výrobek může být použit v komerčních prostorech nebo nákladových prostorech, ale v takovémto hlídání berie vědomí, že possedné reklamácie nemusí být uznány z toho, že tovar je přitažlivý v obchodních nákladových prostorech.

 

 

Záruční podmínky a záruční doba- pro podnikatele

Firemní zákazník, tedy zákazník, který zboží nakupuje na firmu (uvádí při objednávce IČO, DIČ nebo IČ DPH) nemá nárok na vrácení zboží ani odstoupení od smlouvy do 14 dnů od dodání zboží.

Lhůty pro uplatnění reklamace:


Kupující - podnikatel je oprávněn uplatnit právo z chyby (zboží reklamovat) bez zbytečného odkladu poté, co mohl chybu při včasné prohlídce a dostatečné pozornosti zjistit, nejpozději do 12 měsíců od převzetí zboží, pokud není uvedeno jinak. To se však netýká:

-při věci prodávané za nižší cenu na chybu, pro kterou byla nižší cena sjednána;
-na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
-při použité věci na chybu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím; nebo pokud to vyplývá z povahy věci.

Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Pokud se skládá zboží z více částí, které jsou dodávány postupně, lhůta začíná běžet ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
Pokud se projeví chyba v průběhu lhůty pro uplatnění reklamace pro kupujícího - podnikatele, je na kupujícím - podnikateli, aby prokázal, že chyba zboží existovala již při převzetí zboží.


Nároky z chyb
Pokud nemá věc vlastnosti uvedené v čl. III. tohoto Reklamačního řádu, může kupující - podnikatel požadovat:

-dodání nové věci bez chyb, pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné, pokud se chyba týká pouze součásti věci, může kupující - podnikatel požadovat pouze výměnu součásti;
-bezplatné odstranění chyby.

Nábytok učený Predajcem na E-shopu je určen pro domácí použití. Výrobek může být použit v komerčních prostorech nebo nákladových prostorech, ale v takovémto hlídání berie vědomí, že possedné reklamácie nemusí být uznány z toho, že tovar je přitažlivý v obchodních nákladových prostorech.


Postup při reklamaci
Kupující - podnikatel doručí na vlastní náklady i riziko reklamovaný výrobek na adresu Estilofina s.r.o., Šarišské Bohdanovce 166, 08205, Slovenská Republika

Zboží musí být v úplném stavu. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Ke každé položce je kupující - podnikatel povinen prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodejce a uvést přesný popis poruch a četnost výskytu.

Lhůta pro vyřízení reklamace

Pokud je kupující - podnikatel, reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 90 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím - podnikatelem, pokud se prodávající s kupujícím - podnikatelem nedohodnou na jiné lhůtě.

Vyřízení reklamace

Reklamace je za vybavenou považována v okamžiku, kdy o této skutečnosti prodávající informuje kupujícího - podnikatele telefonicky, SMS nebo na e-mail kupujícího - podnikatele uvedený při uplatnění reklamace. Kupující - podnikatel má povinnost si zboží vyzvednout. V opačném případě je prodávající oprávněn si účtovat poplatek za uskladnění. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující - podnikatel povinen předložit doklad, na jehož základě byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svou totožnost platným dokladem totožnosti.

Náklady reklamace

Náklady na uplatnění reklamace (např. Náklady na poštovné, dopravu) nese kupující - podnikatel sám.Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit a / nebo doplnit reklamační řád. Změny a / nebo doplňky tohoto reklamačního řádu vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na estilofina-nabytek.cz.

 Obchodní podmínky jsou účinné od 28.03.2024

Proč nakupovat u nás?

Kvalita nábytku

Každý z našich kousků je stylový, funkční a trvanlivý, abyste si mohli vytvořit dokonalý domov.

Doručení zdarma nad 2500 Kč

V Estilofine zajišťujeme doručení zdarma při objednávce nad 2500 Kč.

Bezproblémové vrácení zboží

V případě, že nejste spokojeni s produktem, umožňujeme vám bezproblémové vrácení zboží. My se postaráme o rychlé vrácení peněz.

Rychlé řešení reklamací

V Estilofine zajišťujeme rychlé a efektivní řešení reklamací. Máte-li jakýkoli problém s naším zbožím, postaráme se o něj co nejrychleji a bezproblémově.

Zákaznický servis

Naše zákaznické týmy jsou vždy připraveny zodpovědět dotazy, řešit problémy a pomoci vám s jakýmkoli nákupním procesem.

Spolehlivá firma

Jsme společnost, která působí na trhu 9 let ve 3 zemích. Jsme hrdí na to, že jsme se etablovali a získali si důvěru na trhu.

Novinky každý týden

Zajímáme se o trh a výběr nových produktů. Naše nabídka je neustále aktualizována, u nás vždy najdete něco nového a zajímavého.

Nábytek z celého světa

Snažíme se vám přinášet široký výběr nábytku z různých zemí, takže si můžete vybrat z různých stylů a designů, dle vašeho vkusu a preferencí.